top of page

Årsaker til smerte - den biopsykososiale modellen

Oppdatert: 13. sep. 2021


For å finne årsaken til hvorfor en har smerte er den biopsykososiale modellen en god tilnærming da modellen ser helhetlig på utviklingen av smerte. Med bruk av den biopsykososiale modellen kategoriseres potensiell påvirkningskraft til smerte inn i det som skjer i det biologiske domenet, det psykologiske domenet og det sosiale domenet.


 • Smerte involverer en innviklet og variabel interaksjon mellom de tre forskjellige domenene som innbefatter biologiske faktorer (genetikk, biokjemisk, etc), psykologiske faktorer (humør, personlighet, atferd, holdninger etc) og sosiale faktorer (kulturelle-, familiære-, sosioøkonomiske faktorer, etc).


 • Denne modellen er annerledes enn den biomedisinske modellen som hovedsakelig har fokus på det biologiske domenet for å forklare helse.


 

Nedenfor er noen mulige eksempler som kan påvirke smerte i de forskjellige kategoriene:


Det biologiske domenet:

 • Overbelastning av vev, inflammasjon, nerveskade, biokjemiske endringer, sykdom, medisiner


Det psykologiske domenet:

 • Prediksjoner: "Jeg husker hvor vondt det var sist jeg var hos tannlegen", "det blir bedre etter jeg har fått behandling av terapeuten min"

 • Tanker: "Bare bite tennene sammen så klarer jeg dette", "hvorfor gjør det så vondt?"

 • Oppfatninger: "Ryggen min er ødelagt"


Det sosiale domenet:

 • Helsepersonell: "dine MR-bilder viser ben mot ben", "du bør komme tilbake til oss neste måned for vedlikeholdende behandling"

 • Familie, venner, kolleger: "Opp igjen, det er bare en liten skramme"

 • Mulighet for helsehjelp

 • Kulturelle faktorer

 • Samfunnsmessige faktorer


--


Det er mange faktorer i samspill ved bruk av den biopsykososiale modellen for å forstå smerte. Man må derfor se med en helhetlig kontekst for å prøve forstå den enkeltes smerte.


 

En behandling med god og langvarig effekt, men utfordrende


Behandling med utgangspunkt i å undervise og øke kunnskap om smerte, og samtidig prøve sette denne kunnskapen i sammenheng med smerten man opplever:

 • kan være vanskelig

 • kan oppleves som konfronterende

 • og ikke minst kan det ta tid


Det positive med behandlingen er at den:

 • ofte fungerer

 • har en langvarig smertelindrende effekt

 • etter tilegnelse av kunnskapen kan brukes "resten av livet" og til å hjelp andreKilde: Moseley, L., & Butler, D. (2017). Explain Pain Supercharged. Adelaide City West: Noigroup Publications.

2 234 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page